468/2022

Helsingfors den 16 juni 2022

Statsrådets förordning om ikraftträdande av 4 § 3 mom. i en lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1215/2021):

1 §

Bestämmelserna i 4 § 3 mom. i lagen om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1215/2021) träder i kraft den 1 juli 2022.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022.

Helsingfors den 16 juni 2022

Kommunminister
Sirpa Paatero

Konsultativ tjänsteman
Krista Sinisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.