451/2022

Nådendal och Helsingfors den 10 juni 2022

Lag om ändring av 9 § i lagen om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (304/2019) 9 § som följer:

9 §
Ändringssökande

Vid sökande av ändring i ett beslut av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019), om inte något annat föreskrivs någon annanstans.


Denna lag träder i kraft den 16 juni 2022.

RP 90/2021
LaUB 7/2022
RSv 55/2022

Nådendal och Helsingfors den 10 juni 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.