384/2022

Helsingfors den 25 maj 2022

Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om värdet av de konstanter som används vid beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om värdet av de konstanter som används vid beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter (447/2015) 4 § som följer:

4 §

Den konstant C som avses i 17 § 4 mom. i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar och som beskriver en nedgång i solvensen är -0,008 och den konstant D som avses i det momentet och som beskriver avsättningskoefficientens förväntade tillväxt är 0,004.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2022.

Helsingfors den 25 maj 2022

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Övermatematiker
Minna Lehmuskero

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.