360/2022

Helsingfors den 20 maj 2022

Lag om ändring av 154 och 155 § i lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 154 § 2 punkten och 155 §, av dem 154 § 2 punkten sådan den lyder i lag 78/2016, som följer:

154 §
Pensionskassans ansvar för ålderspensionen

Pensionskassan svarar för


2) det belopp med vilket den del som pensionskassan svarar för har justerats i enlighet med 155 § och de av social- och hälsovårdsministeriet givna beräkningsgrunderna, och


155 §
Justering av ålderspensionsansvaren med en avsättningskoefficient för pensionsansvaret

De fonderade delarna av ålderspensionerna justeras årligen med ett belopp som beräknas med hjälp av den i 171 § i lagen om pension för arbetstagare avsedda grund för avsättningskoefficienten för pensionsansvaret som ingår i de beräkningsgrunder som utfärdas med stöd av 202 § i denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2022.

RP 30/2022
ShUB 6/2022
RSv 52/2022

Helsingfors den 20 maj 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.