288/2022

Helsingfors den 13 april 2022

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 9 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

I enlighet med riksdagens beslut

ändras ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 9 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (1270/2020) som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021 och gäller till och med den 30 juni 2025.

Denna lag tillämpas på beviljande av kostnadsersättning för tiden för sådan service som har inletts under den tid denna lag varit i kraft, om kostnadsersättning har sökts senast den 31 juli 2025. Rätten till kostnadsersättning kan fortsätta till och med den 30 juni 2025.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

RP 17/2022
AjUB 2/2022
RSv 25/2022

Helsingfors den 13 april 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.