270/2022

Helsingfors den 7 april 2022

Statsrådets förordning om ändring av 17 och 19 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2022

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om nordligt stöd 2022 (81/2022) 17 §:n 3 momentet och 19 § 3 momentet som följer:

17 §
Beloppet av och förskott på från produktionen frikopplat stöd

Förskott på från produktionen frikopplat stöd beviljas till 95 procent av det stödbelopp som beräknats utifrån den referenskvantitet som sökanden förfogar över den 1 mars 2022.

19 §
Beloppet av och förskott på stöd för växthusproduktion

Förskottet på stödet för växthusproduktion är 95 procent av det stöd som beräknas utifrån den odlingsareal som ansökan avser.


Denna förordning träder i kraft den 13 april 2022.

Helsingfors den 7 april 2022

Forsknings- och kulturminister
Antti Kurvinen

Konsultativ tjänsteman
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.