268/2022

Helsingfors den 7 april 2022

Statsrådets förordning om ändring av 13 § i statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket (1050/2016) 13 §, sådan den lyder i förordning 362/2018, som följer:

13 §
Småskaligt trål- och ryssjefiske efter strömming och vassbuk

En kommersiell fiskare får inom ramen för den särskilda fiskekvoten för strömming för Bottniska viken som avses i 6 § fiska högst 20 ton strömming per år med ryssja och inom ramen för den särskilda fiskekvoten för strömming för Finska viken och centrala Östersjön som avses i 6 § fiska högst fem ton strömming per år med ryssja. Efter det att en kommersiell fiskares aktörsspecifika fiskekvot för fiske efter strömming med ryssja är fylld, registreras ovan avsedda strömmingsfångster i de särskilda fiskekvoterna för strömming.

En kommersiell fiskare får med trål från ett fiskefartyg med en total längd på mindre än 12 meter fiska högst 20 ton strömming per år och fem ton vassbuk per år inom ramen för de särskilda fiskekvoter för strömming för Bottniska viken och vassbuk som avses i 6 § och inom ramen för den särskilda fiskekvoten för strömming för Finska viken och centrala Östersjön som avses i 6 § fiska högst fem ton strömming per år. Efter det att en kommersiell fiskares aktörsspecifika fiskekvot för fiske efter strömming eller vassbuk med trål är fylld, registreras ovan avsedda strömmingsfångster i de särskilda fiskekvoterna för strömming och vassbuksfångsterna i den särskilda fiskekvoten för vassbuk.

I Finland registrerade fiskefartyg får under en fiskeresa ta ombord strömmingsfångst från ryssjefiskeredskap endast inom Bottniska vikens kvotområde för strömming (ICES-delområdena 30 och 31) eller inom Finska vikens och centrala Östersjöns kvotområde för strömming (ICES-delområdena 25–27, 28.2, 29 och 32). Som en fiskeresa betraktas en oavbruten tidsperiod under vilken fiskefartyget inte besöker en hamn. Om ett fiskefartyg innan en fiskeresa inleds har strömmingsfångst ombord, kan den under en ny fiskeresa ta ombord strömmingsfångst från ryssjefiskeredskap endast inom det kvotområde för strömming i vilket den strömmingsfångst som finns ombord har fångats.


Denna förordning träder i kraft den 9 april 2022.

Helsingfors den 7 april 2022

Forsknings- och kulturminister
Antti Kurvinen

Konsultativ tjänsteman
Orian Bondestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.