246/2022

Helsingfors den 31 mars 2022

Miljöministeriets förordning om naturskyddsområden i landskapet Mellersta Österbotten

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 17 § 1 mom. i naturvårdslagen (1096/1996), sådant det lyder i lag 58/2011:

1 §
Naturskyddsområdenas syfte

För att i landskapet Mellersta Österbotten skydda representativa lundar skogar, myrar och strandnatur samt för friluftsliv, undervisning och forskning inrättas de områden som nämns i 2 § som sådana övriga naturskyddsområden som avses i 17 § i naturvårdslagen (1096/1996).

2 §
Läge och gränser

Naturskyddsområden är följande statsägda områden, vilkas gränser har märkts ut med en röd linje på kartorna i bilagorna 1–16:

1) Alitalo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 9,6 hektar i Halso kommun (bilaga 1),

2) Huminakangas naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 36,4 hektar i Kannus kommun (bilaga 2),

3) Mäntylä naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 5,9 hektar i Kaustby kommun (bilaga 3),

4) naturskyddsområdet vid Isosaari översvämningslund som omfattar ett område på cirka 58,1 hektar i Karleby stad (bilaga 4),

5) Pentinneva naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 32,3 hektar i Karleby stad (bilaga 5),

6) naturskyddsområdet vid lunden vid Vähäjärvi och rikkärren i Ruotsalo som omfattar ett område på cirka 89,0 hektar i Karleby stad (bilaga 6),

7) Iso Ristineva – Pikku Ristineva naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 79,6 hektar i Karleby stad och Kronoby kommun (bilaga 7),

8) Iso-Ruonanens naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 71,5 hektar i Lestijärvi kommun (bilaga 8),

9) Lepohaka naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 6,0 hektar i Lestijärvi kommun (bilaga 9),

10) naturskyddsområdet vid holmarna i Lestijärvi som omfattar ett område på cirka 49,8 hektar i Lestijärvi kommun (bilaga 10),

11) Elämäinens naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 2,9 hektar i Perho kommun (bilaga 11),

12) Tamppikoski naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 22,5 hektar i Toholampi kommun (bilaga 12),

13) Valkiaisenharju naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 4,5 hektar i Toholampi kommun (bilaga 13),

14) Sulkaharju naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 8,8 hektar i Vetils kommun (bilaga 14),

15) Ylitalo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 24,4 hektar i Vetils kommun (bilaga 15),

16) Ämmänkangas naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 6,0 hektar i Vetils kommun (bilaga 16).

3 §
Fridlysningsbestämmelser

Bestämmelser om de fridlysningsbestämmelser som ska tillämpas på naturskyddsområden som inrättats genom denna förordning finns i 17 a § i naturvårdslagen.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2022.

Jakt enligt de avtal om jaktarrende som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning får oberoende av 3 § fortgå till och med den 31 juli 2022.

Helsingfors den 31 mars 2022

Miljö- och klimatminister
Emma Kari

Lagstiftningsråd
Leila Suvantola

Bilagor

Bilagor: MMf om naturskyddsområden i landskapet Mellersta Österbotten

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.