245/2022

Helsingfors den 31 mars 2022

Statsrådets förordning om naturskyddsområden i landskapet Mellersta Österbotten

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 17 § 1 mom. och 17 a § i naturvårdslagen (1096/1996), sådana de lyder i lag 58/2011:

1 §
Naturskyddsområdenas syfte

För att i landskapet Mellersta Österbotten skydda representativa dyner, sandstränder, lundar, gamla skogar, myrar, fågelvåtmarker och natur vid havsstranden samt för friluftsliv, undervisning och forskning inrättas de områden som nämns i 2 § som sådana övriga naturskyddsområden som avses i 17 § i naturvårdslagen (1096/1996).

2 §
Läge och gränser

Naturskyddsområden är följande statsägda områden, vilkas gränser har märkts ut med en röd linje på kartorna i bilagorna 1–22:

1) Hötölamminneva naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 1 328,9 hektar i Alajärvi stad och Perho kommun (bilaga 1),

2) Kotkanneva – Metsolamminneva naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 325,9 hektar i Halso kommun och Karleby stad (bilaga 2),

3) Linjalamminkangas naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 525,4 hektar i Halso, Lestijärvi och Perho kommuner (bilaga 3),

4) Taskuneva naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 243,3 hektar i Halso kommun (bilaga 4),

5) Eteläneva – Viitasalonneva – Seljäsenneva naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 2 633,7 hektar i Kannus kommun och Karleby stad (bilaga 5),

6) Ritaneva – Vipusalonneva – Märsynneva naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 2 306,0 hektar i Kannus och Toholampi kommuner samt i Karleby stad (bilaga 6),

7) Viitajärvi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 154,1 hektar i Kannus och Toholampi kommuner (bilaga 7),

8) Vionneva naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 743,3 hektar i Kaustby kommun och Karleby stad (bilaga 8),

9) Hanhilahti naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 170,6 hektar i Karleby stad (bilaga 9),

10) Kiimaneva – Iso Köyrisenneva naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 681,2 hektar i Karleby stad och Kronoby kommun (bilaga 10),

11) Kåtölandets naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 111,3 hektar i Karleby stad (bilaga 11),

12) Bredvikfjärdens naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 158,5 hektar i Karleby stad och Kronoby kommun (bilaga 12),

13) Lähdeneva naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 609,1 hektar i Karleby stad (bilaga 13),

14) Vattajanniemi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 1 145,1 hektar i Karleby stad (bilaga 14),

15) Isoneva naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 692,7 hektar i Lestijärvi kommun (bilaga 15),

16) Lehtosenjärvi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 1 051,9 hektar i Lestijärvi kommun (bilaga 16),

17) naturskyddsområdet vid Lestijokis övre lopp som omfattar ett område på cirka 756,2 hektar i Lestijärvi och Toholampi kommuner (bilaga 17),

18) Salmela naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 108,3 hektar i Lestijärvi kommun (bilaga 18),

19) Katajakorpi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 182,6 hektar i Toholampi kommun (bilaga 19),

20) Kivineva naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 292,7 hektar i Vetils kommun (bilaga 20),

21) naturskyddsområdet vid lundarna i Räyrinki som omfattar ett område på cirka 132,5 hektar i Vetils kommun (bilaga 21),

22) Viisteenneva naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 230,1 hektar i Vetils kommun (bilaga 22).

3 §
Fridlysningsbestämmelser

Bestämmelser om de fridlysningsbestämmelser som ska tillämpas på naturskyddsområden som inrättats genom denna förordning finns i 17 a § i naturvårdslagen.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i de fridlysningsbestämmelser som avses i 1 mom. är dock följande åtgärder tillåtna:

1) älgjakt förutom i Bredvikfjärdens naturskyddsområde och i den del av Linjalamminkangas naturskyddsområde som ligger i Halso kommun och Lestijärvi kommun,

2) jakt på rödräv och fångst och dödande av mink och mårdhund från och med den 20 september till och med den 31 mars på Hanhilahti naturskyddsområde, Kåtölandet naturskyddsområde, Bredvikfjärdens naturskyddsområde, Lähdeneva naturskyddsområde, Ritaneva – Vipusalonneva – Märsynneva naturskyddsområde, Viitajärvi naturskyddsområde och Vionneva naturskyddsområde,

3) jakt på skogshare, fälthare, tjäder och orre på Eteläneva – Viitasalonneva – Seljäsenneva naturskyddsområde, Hötölamminneva naturskyddsområde, Isoneva naturskyddsområde, Kiimaneva – Iso Köyrisenneva naturskyddsområde, Kotkanneva – Metsolamminneva naturskyddsområde, Lehtosenjärvi naturskyddsområde, naturskyddsområdet vid Lestijokis övre lopp, Taskuneva naturskyddsområde och Vattajanniemi naturskyddsområde,

4) jakt på gräsand, kricka och knipa på Vattajanniemi naturskyddsområde,

5) försvarsmaktens övnings- och utbildningsverksamhet på Vattajanniemi naturskyddsområde,

6) byggande av en ny elledning i Kåtölandets naturskyddsområde i östra delen av Bergöflagan.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2022.

Genom denna förordning upphävs

1) 2 § 1 mom. 73 punkten i förordningen om skydd av gamla skogar (1115/1993),

2) 1 § 18 punkten i förordningen om avsättande av staten tillhöriga områden till myrskyddsområden (801/1985).

Jakt enligt de avtal om jaktarrende som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning får oberoende av 3 § fortgå till och med den 31 juli 2022.

Helsingfors den 31 mars 2022

Miljö- och klimatminister
Emma Kari

Lagstiftningsråd
Leila Suvantola

Bilagor

Bilagor: SRf om naturskyddsområden i landskapet Mellersta Österbotten

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.