204/2022

Helsingfors den 1 april 2022

Lag om ändring av 2 kap. 3 a § i lagen om investeringstjänster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om investeringstjänster (747/2012) 2 kap. 3 a §, sådan den lyder i lag 1069/2017, som följer:

2 kap.

Rätt att tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet

3 a §
Tillhandahållande av andra investeringsobjekt än finansiella instrument

Om ett värdepappersföretags verksamhetstillstånd ger rätt att tillhandahålla förmedling eller utförande av order, kapitalförvaltning eller investeringsrådgivning, får företaget också tillhandahålla tjänster som avser andra investeringsobjekt än finansiella instrument samt investerings- och finansieringsrådgivning som avser sådana objekt. Om värdepappersföretagets verksamhetstillstånd ger rätt att tillhandahålla förvaring av finansiella instrument, får det i enlighet med verksamhetstillståndet också tillhandahålla tjänster som avser andra investeringsobjekt än finansiella instrument.


Denna lag träder i kraft den 2 april 2022.

RP 228/2021
EkUB 7/2022
RSv 17/2022

Helsingfors den 1 april 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.