148/2022

Helsingfors den 2 mars 2022

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 1 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis (392/2020) punkt 3 i bilaga 1 som följer:


Denna förordning träder i kraft den 7 mars 2022.

Helsingfors den 2 mars 2022

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Specialsakkunnig
Kati Lassi

Bilaga 1

BEGRÄNSNINGAR SOM RÖR ODLINGAR OCH FÖRFRUKTER, KARANTÄNSKADEGÖRARE, VIRUSSJUKDOMAR SAMT HÖGSTA ANTAL GENERATIONER

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3. Karantänskadegörare

Karantänskadegörare får inte förekomma på produktionsplatsen för utsädespotatis. Växtbeståndet och utsädespotatisen ska i praktiken vara fria från alla skadegörare som minskar utsädets användbarhet och kvalitet.

I fråga om växtbeståndet och utsädespotatisen ska iakttas de krav i fråga om EU-karantänskadegörare, skadegörare för skyddad zon och andra reglerade EU-icke-karantänskadegörare i de genomförande akter som har antagits med stöd av förordningen (EU) 2016/2031 och åtgärder som har antagits i enlighet med stöd av artikel 30.1 i den förordningen.

Krav i fråga om förekomst av reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller sjukdomar och symptom orsakade av dem som utsädespotatis ska uppfylla, anges i bilagorna 2, 3 och 4.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.