147/2022

Helsingfors den 3 mars 2022

Statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2021

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om nordligt stöd 2021 (100/2021) 9 § 1 mom. som följer:

9 §
Produktionsstöd för mjölk

För mjölk som sökanden 2021 sålt för att marknadsföras och som godkänts för detta ändamål eller som sålts genom direktförsäljning beviljas produktionsstöd till högst följande belopp:

Stödområde cent/liter
C1 7,9
C2 8,5
C2 norr och skärgårdsområdena inom stödområdena C 9,6
C3 delområde P1 12,7
C3 delområde P2 14,3
C3 delområdena P3 och P4 17,0
C4 delområde P4 21,8
C4 delområde P5 31,0


Denna förordning träder i kraft den 9 mars 2022.

Helsingfors den 3 mars 2022

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.