145/2022

Helsingfors den 25 februari 2022

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras temporärt 13 § 1 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis (392/2020) som följer:

13 §
Undantag

Leverans av utsädespotatis till odlare av stärkelsepotatis inom kontraktsproduktionen av stärkelsepotatis är inte marknadsföring. Som marknadsföring betraktas inte heller sådan förökning av utsädespotatis från certifikatutsäde som sker i produktionsringar för utsädespotatis inom kontraktsproduktion av stärkelsepotatis. Kontraktsproducenter som producerar utsädespotatis för stärkelsepotatisodlare ska använda utsädespotatis åtminstone i unionsklass A. Odlingarna genomgår officiella odlingsgranskningar, och de ska uppfylla de krav på utsädesodling i unionsklass A som ingår i bilaga 1 till denna förordning. Vid produktionen är det genom undantag från punkt 2 i bilaga 1 tillåtet att odla utsädespotatis två år i rad, och den odlade sorten behöver inte vara densamma under dessa två år. Från utsädespotatisodlingen ska det tas jordprov för kontroll av förekomst av potatiscystnematod, och av skörden ska det tas prov för kontroll av ljus ringröta. Dessa skadegörare får inte förekomma.Denna förordning träder i kraft den 2 mars 2022 och gäller till och med den 30 juni 2022.

Helsingfors den 25 februari 2022

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Specialsakkunnig
Kati Lassi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.