144/2022

Helsingfors den 28 februari 2022

Statsrådets förordning om genomförande av rådets beslut om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina och undantagsförfarandet enligt rådets förordning

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 a § i lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen (659/1967) som följer:

1 §

Transport- och kommunikationsverket kan bevilja sådant tillstånd för flygning på humanitära grunder eller för annan flygning av motsvarande särskilda skäl som avses i artikel 3d punkt 3 i rådets förordning (EU) 2022/334 om ändring av rådets förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina. För ett statsluftfartyg beviljas tillståndet emellertid av den tillståndsmyndighet som avses i 10 § i territorialövervakningslagen (755/2000).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 28 februari 2022 och gäller tills vidare.

Helsingfors den 28 februari 2022

Utrikesminister
Pekka Haavisto

Utrikesråd
Anu Saarela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.