143/2022

Helsingfors den 24 februari 2022

Skatteförvaltningens beslut om beskattningsvärden för tobaksprodukter som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet

Skatteförvaltningen har med stöd av 9 § 2 mom. i lagen om tobaksaccis (1470/1994), sådant det lyder i lag 772/2020, fastställt:

1 §

Vägda genomsnittliga detaljhandelspriser, dvs. beskattningsvärden, för följande tobaksprodukter som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet och som används från och med den 1 mars 2022 är följande:

Cigaretter 444,95 €/1000 st.
Cigarr 821,20 €/1000 st.
Cigariller 709,59 €/1000 st.
Pip- och cigarettobak 551,23 €/kg
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter    0,280 €/g
Cigarrettpapper i detaljhandelsform   30,06 €/1000 st.
2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 2022.

Helsingfors den 24 februari 2022

Generaldirektör
Markku Heikura

Ledande jurist
Kari Aaltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.