131/2022

Helsingfors den 17 februari 2022

Statsrådets förordning om styrkande av rätten att resa i vissa fall

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § 1 mom. i passlagen (671/2006), sådant det lyder i lag 695/2021:

1 §
Identitetskort som resedokument

En finsk medborgare får resa ut ur landet till följande länder så att han eller hon som resedokument i stället för pass använder ett sådant identitetskort som avses i 2 § 1 mom. i lagen om identitetskort (663/2016): Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

En finsk medborgare får dessutom resa ut ur landet till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland så att han eller hon som resedokument i stället för pass använder ett sådant identitetskort som avses i 2 § 1 mom. i lagen om identitetskort i enlighet med artikel 14.1 i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (2019/C 384 I/01).

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 24 februari 2022.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om styrkande av rätten att resa i vissa fall (660/2013).

Helsingfors den 17 februari 2022

Inrikesminister
Krista Mikkonen

Specialsakkunnig
Sanna Leinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.