128/2022

Helsingfors den 17 februari 2022

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om utsädesblandningar

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om utsädesblandningar (644/2020) 2 § som följer:

2 §
Framställning av utsädesblandningar

Beståndsdelarna i utsädesblandningar ska innan de blandas och i fråga om varje art uppfylla de krav på utsäde av arten i fråga som ställs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter (395/2020), jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av stråsäd (391/2020), jord- och skogsbruksministeriets förordning on handel med utsäde av olje- och spånadsväxter (390/2020) samt jord- och skogsbruksministeriets förordning om godkännande och handel med utsäde av ursprungssorter och sorter av köksväxter som har utvecklats för att odlas under särskilda omständigheter (25/10).

De utsädesblandningar som framställs är avsedda för annat än produktion av utsäde.

Blandningen kan framställas i ett packeri som har ett gällande godkännande som ett packeri enligt 13 § i utsädeslagen.

Om blandningen har förpackats och godkänts i någon annan EU-medlemsstat, kan den marknadsföras i sin ursprungliga förpackning och det behöver inte tryckas upp något finskspråkigt garantibevis för den.

Partiets högsta vikt fastställs enligt fröblandningens huvudsakliga art. I partiets vikt inräknas kemiska behandlingsmedel. Partiets högsta vikt får överskridas med högst fem procent.


Denna förordning träder i kraft den 23 februari 2022.

Helsingfors den 17 februari 2022

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Specialsakkunnig
Kati Lassi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.