118/2022

Helsingfors den 11 februari 2022

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om temporära undantag i fråga om den nationella tillämpningen av EU:s digitala covidintyg

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om temporära undantag i fråga om den nationella tillämpningen av EU:s digitala covidintyg (1297/2021) 2 §, sådant det lyder i förordningen 84/2022, som följer:

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till och med den 28 februari 2022.


Denna förordning träder i kraft den 14 februari 2022.

Helsingfors den 11 februari 2022

Familje- och omsorgsminister
Aki Lindén

Regeringssekreterare
Pekka Paaermaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.