116/2022

Helsingfors den 10 februari 2022

Statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av vissa bestämmelser i avtalet om en enhetlig patentdomstol

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § 2 mom. i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om en enhetlig patentdomstol och om tillämpning av avtalet (22/2016):

1 §

Artiklarna 1, 2, 4, 5, 6.1, 7, 10–19, 35.1, 35.3, 35.4, 36–41 och 71.3 i det i Bryssel den 19 februari 2013 ingångna avtalet om en enhetlig patentdomstol samt artiklarna 1–6, 7.1, 7.5, 9–18, 20.1, 22–28, 30, 32 och 33 i stadgan för domstolen ska, innan avtalet träder i kraft internationellt, tillämpas provisoriskt från den 19 januari 2022 i enlighet med Finlands förklaring.

Avtalet och förklaringen har godkänts av riksdagen den 8 december 2015. Statsrådet har den 7 januari 2016 ratificerat avtalet och beslutat att avge en förklaring.

2 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om en enhetlig patentdomstol och om tillämpning av avtalet (22/2016) tillämpas från den 10 februari 2022, innan avtalet träder i kraft internationellt.

3 §

De i 1 § nämnda bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen tillämpas från den 10 februari 2022, innan avtalet träder i kraft internationellt.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 10 februari 2022.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 15/2022)

Helsingfors den 10 februari 2022

Näringsminister
Mika Lintilä

Specialsakkunnig
Stiina Löytömäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.