114/2022

Helsingfors den 4 februari 2022

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 6 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av vissa sjukdomar som betecknas som djursjukdomar som ska övervakas

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av vissa sjukdomar som betecknas som djursjukdomar som ska övervakas (322/2021) 6 § som följer:

6 §
Giltighetstiden för beslut om förhindrande av spridning av amerikansk yngelröta

Ett beslut som avses i 32 § 1 mom. i lagen om djursjukdomar ska upphävas när den formella misstanken om sjukdom har uteslutits, eller när

1) åtgärderna enligt 5 § 2 mom. har vidtagits, och

2) kommunalveterinären minst 30 dygn efter de åtgärder som avses i 5 § 2 mom. har kontrollerat anläggningen med avseende på kliniska symptom på amerikansk yngelröta och sedan de prover som tagits från anläggningen i samband med kontrollen har undersökts med negativa resultat.

Ett beslut som avses i 32 § 1 mom. i lagen om djursjukdomar ska också upphävas när bikuporna på anläggningen har förstörts och platsen har stått tom på bin i sex månader.


Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2022.

Helsingfors den 4 februari 2022

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Kajsa Hakulin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.