113/2022

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 3 februari 2022

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om områden där luftfart är inskränkt

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om områden där luftfart är inskränkt (930/2014) 10 § 3 mom. och bilagorna 1–3, av dem bilaga 1 sådan den lyder i förordning 909/2016 samt bilagorna 2 och 3 sådana de lyder i förordning 314/2021, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 21 april 2022.

Helsingfors den 3 februari 2022

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Regeringssekreterare
Iida Huhtanen

Bilaga 1: SRf om områden där luftfart är inskränkt Förbjudna områden Bilaga 2: SRf om områden där luftfart är inskränkt Restriktionsområden Bilaga 3: SRf om områden där luftfart är inskränkt Tillfälligt reserverat område (TSA)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.