111/2022

Helsingfors den 3 februari 2022

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av 33 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om zoonoser

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras temporärt i jord- och skogsbruksministeriets förordning om zoonoser (316/2021) 33 § 2 mom. som följer:

33 §
Anmälan om åtgärder för att utrota sjukdomen samt ansvar för kostnaderna och förlusterna när djur avlivas

Livsmedelsverket får inte fatta ett beslut enligt 35 § i lagen om djursjukdomar om att nöt, höns eller kalkoner ska avlivas för att utrota salmonella.


Denna förordning träder i kraft den 10 februari 2022 och gäller till och med den 31 december 2023.

Helsingfors den 3 februari 2022

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Eveliina Palonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.