107/2022

Helsingfors den 3 februari 2022

Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M343 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Det i Helsingfors den 28 januari 2022 undertecknade multilaterala avtalet M343 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (FördrS 23/1979), vilket Transport- och kommunikationsverket har ingått med stöd av 6 § 4 mom. i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) är i kraft från den 28 januari 2022 enligt vad som har avtalats.

2 §

Bestämmelserna i avtalet ska gälla som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 7 februari 2022 och gäller till och med den 30 juni 2023.

Avtalet är tillgängligt på engelska på Transport- och kommunikationsverkets webbplats (https://www.traficom.fi/fi/kansainvalinen-vak-tiesopimus). Transport- och kommunikations-verket ger vid behov information på finska och svenska.

Helsingfors den 3 februari 2022

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Konsultativ tjänsteman
Mari Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.