99/2022

Helsingfors den 28 januari 2022

Lag om ändring av 10 § i lagen om förfarandet vid frigivning av livstidsfångar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förfarandet vid frigivning av livstidsfångar (781/2005) 10 § som följer:

10 §
Kompletterande bestämmelser

De bestämmelser som gäller för behandlingen av brottmål vid tingsrätten ska dessutom iakttas vid behandling av ärenden, om inte något annat föreskrivs i denna lag. Muntlig bevisning som tas emot vid muntlig förhandling ska dock dokumenteras med iakttagande av 26 kap. 27 § 4 mom. i rättegångsbalken.


Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas särskilt genom lag.

RP 133/2021
LaUB 16/2021
RSv 214/2021

Helsingfors den 28 januari 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.