92/2022

Helsingfors den 27 januari 2022

Statsrådets förordning om ändringar i 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar avseende tungmetaller

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

De i Genève den 13 december 2012 med parternas beslut 2012/5 gjorda ändringarna i 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar (FördrS 15/1983) avseende tungmetaller (FördrS 78/2003) träder i kraft den 8 februari 2022 enligt vad som har avtalats.

Republikens president har godkänt ändringarna den 11 november 2016. Godkännandeinstrumentet har deponerats hos Förenta nationernas generalsekreterare den 20 december 2016.

2 §

Bestämmelserna i ändringarna av protokollet ska gälla som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 8 februari 2022.

Ålands lagting har gett sitt bifall till att förordningen träder i kraft i landskapet.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 10/2022)

Helsingfors den 27 januari 2022

Inrikesminister
Krista Mikkonen

Lagstiftningsråd Charlotta
von Troil

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.