91/2022

Helsingfors den 27 januari 2022

Statsrådets förordning om samarbetsområdena för social- och hälsovården

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 35 § 1 mom. i lagen om ordnande av social- och hälsovård (612/2021):

1 §

De samarbetsområden för samordning, utvecklande och samarbete på regional nivå rörande den social- och hälsovård som ordnas av välfärdsområdena och de välfärdsområden som hör till samarbetsområdena är

1) Södra Finlands samarbetsområde

a) Södra Karelens välfärdsområde,

b) Helsingfors stad,

c) HUS-sammanslutningen,

d) Östra Nylands välfärdsområde,

e) Mellersta Nylands välfärdsområde,

f) Kymmenedalens välfärdsområde,

g) Västra Nylands välfärdsområde,

h) Päijänne-Tavastlands välfärdsområde,

i) Vanda och Kervo välfärdsområde,

2) Östra Finlands samarbetsområde

a) Norra Savolax välfärdsområde,

b) Mellersta Finlands välfärdsområde,

c) Södra Savolax välfärdsområde,

d) Norra Karelens välfärdsområde,

3) Inre Finlands samarbetsområde

a) Birkalands välfärdsområde,

b) Egentliga Tavastlands välfärdsområde,

c) Södra Österbottens välfärdsområde,

4) Västra Finlands samarbetsområde

a) Egentliga Finlands välfärdsområde,

b) Satakunta välfärdsområde,

c) Österbottens välfärdsområde,

5) Norra Finlands samarbetsområde

a) Norra Österbottens välfärdsområde,

b) Mellersta Österbottens välfärdsområde,

c) Kajanalands välfärdsområde,

d) Lapplands välfärdsområde.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2022.

Helsingfors den 27 januari 2022

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Regeringsråd
Auli Valli-Lintu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.