87/2022

Helsingfors den 28 januari 2022

Statsrådets förordning om temporär ändring av 16 a § i statsrådets förordning om närings-, trafik och miljöcentralerna

I enlighet med statsrådets beslut

ändras temporärt i statsrådets förordning om närings-, trafik och miljöcentralerna (1373/2018) 16 a § 3 mom., sådant det lyder i förordning 847/2021, som följer:

16 a §
Verksamhetsområdet för Nylands arbets- och näringsbyrå i vissa uppgifter

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. 2, 7 och 9 punkten ger varje arbets- och näringsbyrå inom sitt eget verksamhetsområde ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om tillämpningen av 2 kap. 5 a och 10 a § samt 11 kap. 4 b § 1, 2 och 5 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och om de förutsättningar för erhållande av arbetslöshetsförmåner som avses i de bestämmelserna, samt om det återfående av rätten till förmån som avses i 2 a kap. 14 § 2 och 3 mom. i den lagen.


Denna förordning träder i kraft den 31 januari 2022 och gäller till och med den 28 februari 2022.

Helsingfors den 28 januari 2022

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Regeringsråd
Timo Meling

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.