76/2022

Helsingfors den 26 januari 2022

Skatteförvaltningens beslut om ändring av 4 § i beslutet om förfarande vid betalningsarrangemang

Skatteförvaltningen fogar till 4 § i Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang (1120/2021) ett nytt mom. 2 enligt följande:

4 §
Betalningstid

Med avvikelse från vad som anges i 1 mom. är maximitiden för betalningsarrangemang utan säkerhet över två år på den grunden att de obetalda betalningsraterna för januari, februari och mars 2022 flyttas till slutet av betalningsarrangemanget som rater som ska betalas efter att betalningsarrangemangets giltighetstid har gått ut. Med avvikelse från 1 mom. kan betalningstiden i sådana betalningsarrangemang förlängas även om betalningsarrangemangets giltighetstid går ut senare än sex månader innan skatterna i betalningsarrangemanget preskriberas.


Detta beslut träder i kraft den 1 februari 2022.

Beslutet tillämpas på betalningsarrangemang som är i kraft den 1 februari 2022 och på de rater i ett betalningsarrangemang som är obetalda den 1 februari 2022.

Helsingfors den 26 januari 2022

Vid förhinder för generaldirektören Strategidirektör
Arto Pirinen

Överinspektör
Markus Kautto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.