69/2022

Helsingfors den 20 januari 2022

Statsrådets förordning om ändring av 21 § i statsrådets förordning om hemliga tvångsmedel och hemliga metoder för inhämtande av information inom Tullen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om hemliga tvångsmedel och hemliga metoder för inhämtande av information inom Tullen (152/2017) 21 § 1 mom. som följer:

21 §
Redogörelser för hemliga tvångsmedel och hemliga metoder för inhämtande av information

Tullen utarbetar årligen för finansministeriet en redogörelse för hur de hemliga tvångsmedel som avses i 10 kap. i tvångsmedelslagen och skyddandet av dem har använts och övervakats samt hur de hemliga metoder för inhämtande av information som avses i 3 kap. i lagen om brottsbekämpning inom Tullen och skyddandet av dem har använts och övervakats. Finansministeriet ska årligen senast den 15 mars till riksdagens justitieombudsman lämna en berättelse om hur de hemliga tvångsmedlen och de hemliga metoderna för inhämtande av information samt skyddandet av dem har använts och övervakats.Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2022.

Helsingfors den 20 januari 2022

Finansminister
Annika Saarikko

Regeringsråd
Ismo Mäenpää

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.