64/2022

Helsingfors den 20 januari 2022

Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar (146/2017) 7 § 5 mom., sådant det lyder i förordning 373/2020, och

ändras 7 § 1 mom. som följer:

7 §
Läkares anmälan om smittsamma sjukdomar

Läkare och tandläkare ska göra en anmälan om smittsam sjukdom i fråga om allmänfarliga och övervakningspliktiga smittsamma sjukdomar. Anmälan görs emellertid inte i fråga om följande sjukdomar:

1) kikhosta,

2) annan salmonellos än tyfoid eller paratyfoid,

3) svår allmän infektion och hjärnhinneinflammation som orsakas av pneumokock,

4) fästingburen hjärninflammation,

5) rotavirusinfektion,

6) svår allmän infektion och hjärnhinneinflammation som orsakas av hemofilus,

7) klamydiainfektion som sprids vid könsumgänge samt andra mykobakteriesjukdomar än tuberkulos,

8) annan svår infektion som orsakas av en annan ny typ av coronavirus än sars och mers.Denna förordning träder i kraft den 21 januari 2022.

Helsingfors den 20 januari 2022

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Regeringsråd
Liisa Katajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.