63/2022

Helsingfors den 14.1.2022

Lag om ändring av 16 § i lagen om överlastavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om överlastavgift (51/1982) 16 § som följer:

16 §
Transportuppdragsgivares eller transportuppdragsbeställares ersättningsansvar

En trafikidkare som betalat överlastavgift är berättigad att helt eller delvis återfå avgiftens belopp av transportuppdragsgivaren eller av transportens beställare, om dennes åtgärd lett till att överlast transporterats.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 2022.

RP 194/2021
KoUB 28/2021
RSv 222/2021

Helsingfors den 14.1.2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.