61/2022

Helsingfors den 14.1.2022

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare (743/2020) 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer:


I stället för vad som föreskrivs i 4 a § och 5 § 1–4 mom. samt i 5 a, 6 a, 7, 7 a och 14 §, ska i fråga om arbete inom vägtransportsektorn fram till den 31 januari 2022 de bestämmelser tillämpas som gällde vid ikraftträdandet av denna lag. På arbetstagare inom vägtransportsektorn som före den 1 februari 2022 är utstationerade i Finland tillämpas de bestämmelser som gällde vid nämnda tidpunkt till och med den 30 juni 2022. Bestämmelserna i 4 a § i denna lag tillämpas dock från och med den 2 februari 2022 när varaktigheten av en utstationerad arbetstagares arbete beräknas.Denna lag träder i kraft den 1 februari 2022.

RP 194/2021
KoUB 28/2021
RSv 222/2021

Helsingfors den 14.1.2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.