21/2022

Helsingfors den 14 januari 2022

Lag om temporär ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till 13 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) en ny 1 a § som följer:

13 kap.

Arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem

1 a §
Användning av kundinformationssystemet i försöket med rekryteringsstöd

Utöver vad som föreskrivs i 1 § 1 mom. ska arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem användas vid verkställigheten av lagen om ett försök med rekryteringsstöd (20/2022).


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2022 och gäller till och med den 31 december 2033.

RP 160/2021
AjUB 16/2021
RSv 203/2021

Helsingfors den 14 januari 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.