11/2022

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 13 januari 2022

Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om examina och specialiseringsutbildningar vid universitet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras bilagan till statsrådets förordning om examina och specialiseringsutbildningar vid universitet (794/2004), sådan bilagan lyder i förordning 594/2020, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2023.

Helsingfors den 13 januari 2022

Forsknings- och kulturminister
Antti Kurvinen

Överdirektör
Atte Jääskeläinen

Bilaga

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITETEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS

Förkortningar av universitetens namn:

AU Aalto-universitetet
HU Helsingfors universitet
HU (SSKH) Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
JU Jyväskylä universitet
KonstU Konstuniversitetet
LU Lapplands universitet
LUT Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT
SHH Svenska handelshögskolan
TU Tammerfors universitet
UU Uleåborgs universitet
VU Vasa universitet
ÅA Åbo Akademi
ÅU Åbo universitet
ÖFU Östra Finlands universitet
Utbildningsområde och examen Utbildningsansvar
AGRIKULTUR-FORSTVETENSKAPLIGA
Kandidatexamen i livsmedelsvetenskaper Bachelor of Food Sciences HU
Magisterexamen i livsmedelsvetenskaper Master of Food Sciences HU
Licentiatexamen i livsmedelsvetenskaper Licentiate of Food Sciences HU
Doktorsexamen i livsmedelsvetenskaper Doctor of Food Sciences HU
Agronomie- och forstkandidatexamen Bachelor of Science (Agriculture and Forestry) HU, ÖFU1
Agronomie- och forstmagisterexamen Master of Science (Agriculture and Forestry) HU, ÖFU2
Agronomie- och forstlicentiatexamen Licentiate of Science (Agriculture and Forestry) HU, ÖFU3
Agronomie- och forstdoktorsexamen Doctor of Science (Agriculture and Forestry) HU, ÖFU4
EKONOMISKA
Ekonomie kandidatexamen Bachelor of Science (Economics and Business Administration) AU, JU, LUT, SHH, TU, UU,VU, ÅA, ÅU, ÖFU
Ekonomie magisterexamen Master of Science (Economics and Business Administration) AU, JU, LUT, SHH, TU, UU,VU, ÅA, ÅU, ÖFU
Ekonomie licentiatexamen Licentiate of Science (Economics and Business Administration) AU, JU, LUT, SHH, TU, UU,VU, ÅA, ÅU, ÖFU
Ekonomie doktorsexamen Doctor of Science (Economics and Business AU, JU, LUT, SHH, TU, UU,VU, ÅA, ÅU, ÖFU
GYMNASTIK- OCH IDROTTSVETENSKAPLIGA
Kandidatexamen i gymnastik- och idrottsvetenskaper Bachelor of Sport Sciences JU
Magisterexamen i gymnastik- och idrottsvetenskaper Master of Sport Sciences JU
Licentiatexamen i gymnastik- och idrottsvetenskaper Licentiate of Sport Sciences JU
Doktorsexamen i gymnastik- och idrottsvetenskaper Doctor of Sport Sciences JU
HUMANISTISKA
Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper Bachelor of Arts HU, JU, TU, UU, VU, ÅA, ÅU, ÖFU
Filosofie magisterexamen Master of Arts HU, JU, TU, UU, VU, ÅA, ÅU, ÖFU
Filosofie licentiatexamen Licentiate of Philosophy HU, JU, TU, UU, VU, ÅA, ÅU, ÖFU
Filosofie doktorsexamen Doctor of Philosophy HU, JU, LU, UU, VU, ÅA, ÅU, ÖFU
HÄLSOVETENSKAPER
Kandidatexamen i hälsovetenskaper Bachelor of Health Sciences JU, TU, UU, ÅA, ÅU, ÖFU
Magisterexamen i hälsovetenskaper Master of Health Sciences HU, JU, TU, UU, ÅA, ÅU, ÖFU
Licentiatexamen i hälsovetenskaper Licentiate of Health Sciences HU, JU, TU, UU, ÅA, ÅU, ÖFU
Doktorsexamen i hälsovetenskaper Doctor of Health Sciences HU, JU, TU, UU, ÅA, ÅU, ÖFU
JURIDISKA
Rättsnotarieexamen Bachelor of Laws HU, LU, ÅA, ÅU, ÖFU
Juris magisterexamen Master of Laws HU, LU, ÅA, ÅU, ÖFU
Magister i internationell och komparativ rätt Master of International and Comparative Law HU, LU, ÅA, ÅU, ÖFU
Juris licentiatexamen Licentiate of Laws HU, LU, ÅA, ÅU, ÖFU
Juris doktorsexamen Doctor of Laws HU, LU, ÅA, ÅU, ÖFU
KONST
Kandidatexamen i bildkonst Bachelor of Fine Arts KonstU
Magisterexamen i bildkonst Master of Fine Arts KonstU
Doktorsexamen i bildkonst Doctor of Fine Arts KonstU
Musikkandidatexamen Bachelor of Music KonstU
Musikmagisterexamen Master of Music KonstU
Musiklicentiatexamen Licentiate of Music KonstU
Musikdoktorsexamen Doctor of Music KonstU
Konstkandidatexamen Bachelor of Arts (Art and Design) AU, KonstU, LU
Konstmagisterexamen Master of Arts (Art and Design) AU, KonstU, LU
Konstdoktorsexamen Doctor of Arts (Art and Design) AU, KonstU, LU
Kandidatexamen i danskonst Bachelor of Arts (Dance) KonstU
Magisterexamen i danskonst Master of Arts (Dance) KonstU
Licentiatexamen i danskonst Licentiate of Arts (Dance) KonstU
Doktorsexamen i danskonst Doctor of Arts (Dance) KonstU
Kandidatexamen i teaterkonst Bachelor of Arts (Theatre and Drama) KonstU, TU
Magisterexamen i teaterkonst Master of Arts (Theatre and Drama) KonstU, TU
Licentiatexamen i teaterkonst Licentiate of Arts (Theatre and Drama) KonstU, TU
Doktorsexamen i teaterkonst Doctor of Arts (Theatre and Drama) KonstU, TU
MEDICINSKA OCH FARMACEUTISKA
Medicine kandidatexamen Bachelor of Medicine HU, TU, UU, ÅU, ÖFU
Medicine licentiatexamen Licentiate of Medicine HU, TU, UU, ÅU, ÖFU
Medicine doktorsexamen Doctor of Medical Science HU, TU, UU, ÅU, ÖFU
Odontologie kandidatexamen Bachelor of Odontology HU, UU, ÅU, ÖFU
Odontologie licentiatexamen Licentiate of Odontology HU, UU, ÅU, ÖFU
Odontologie doktorsexamen Doctor of Odontology HU, UU, ÅU, ÖFU
Farmaceutexamen Bachelor of Science (Pharmacy) HU, ÅU, ÖFU
Provisorsexamen Master of Science (Pharmacy) HU, ÖFU
Farmacie licentiatexamen Licentiate of Philosophy (Pharmacy) HU, ÖFU
Farmacie doktorsexamen Doctor of Philosophy (Pharmacy) HU, ÖFU
NATURVETENSKAPLIGA
Kandidatexamen i naturvetenskaper Bachelor of Science HU, JU, TU, UU, ÅA, ÅU, ÖFU
Filosofie magisterexamen Master of Science HU, JU, TU, UU, ÅA, ÅU, ÖFU
Filosofie licentiatexamen Licentiate of Philosophy HU, JU, TU, UU, ÅA, ÅU, ÖFU
Filosofie doktorsexamen Doctor of Philosophy HU, JU, TU, UU, ÅA, ÅU, ÖFU
PEDAGOGISKA OCH LÄRARUTBILDNINGEN
Pedagogie kandidatexamen Bachelor of Arts (Education) HU, JU, LU, TU, UU, ÅA, ÅU, ÖFU
Pedagogie magisterexamen Master of Arts (Education) HU, JU, LU, TU, UU, ÅA, ÅU, ÖFU
Pedagogie licentiatexamen Licentiate of Philosophy (Education) HU, JU, LU, TU, UU, ÅA, ÅU, ÖFU
Pedagogie doktorsexamen Doctor of Philosophy (Education) HU, JU, LU, TU, UU, ÅA, ÅU, ÖFU
PSYKOLOGISKA
Psykologie kandidatexamen Bachelor of Arts (Psychology) HU, JU, UU, TU, ÅA, ÅU, ÖFU
Psykologie magisterexamen Master of Arts (Psychology) HU, JU, UU, TU, ÅA, ÅU, ÖFU
Filosofie magisterexamen Master of Arts HU, JU, UU, TU, ÅA, ÅU, ÖFU
Psykologie licentiatexamen Licentiate of Arts (Psychology) HU, JU, UU, TU, ÅA, ÅU, ÖFU
Psykologie doktorsexamen Doctor of Philosophy (Psychology) HU, JU, UU, TU, ÅA, ÅU, ÖFU
SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA
Förvaltningskandidatexamen Bachelor of Administrative Sciences HU, HU (SSKH), JU, LU, LUT, TU, VU, ÅA, ÅU, ÖFU
Politices kandidatexamen Bachelor of Social Sciences HU, HU (SSKH), JU, LU, LUT, TU, VU, ÅA, ÅU, ÖFU
Kandidatexamen i samhällsvetenskaper Bachelor of Social Sciences HU, HU (SSKH), JU, LU, LUT, TU, VU, ÅA, ÅU, ÖFU
Förvaltningsmagisterexamen Master of Administrative Sciences HU, JU, LU, LUT, TU, VU, ÅA, ÅU, ÖFU
Politices magisterexamen Master of Social Sciences HU, JU, LU, LUT, TU, VU, ÅA, ÅU, ÖFU
Magisterexamen i samhällsvetenskaper Master of Social Sciences HU, JU, LU, LUT, TU, VU, ÅA, ÅU, ÖFU
Förvaltningslicentiatexamen Licentiate of Administrative Sciences HU, JU, LU, LUT, TU, VU, ÅA, ÅU, ÖFU
Politices licentiatexamen Licentiate of Social Sciences HU, JU, LU, LUT, TU, VU, ÅA, ÅU, ÖFU
Licentiatexamen i samhällsvetenskaper Licentiate of Social Sciences HU, JU, LU, LUT, TU, VU, ÅA, ÅU, ÖFU
Förvaltningsdoktorsexamen Doctor of Administrative Sciences HU, JU, LU, LUT, TU, VU, ÅA, ÅU, ÖFU
Politices doktorsexamen Doctor of kommunalhögskolan Sciences HU, JU, LU, LUT, TU, VU, ÅA, ÅU, ÖFU
Doktorsexamen i samhällsvetenskaper Doctor of kommunalhögskolan Sciences HU, JU, LU, LUT, TU, VU, ÅA, ÅU, ÖFU
TEKNISKA
Teknologie kandidatexamen Bachelor of Science (Technology) AU, JU, LUT, TU, UU, VU, ÅA, ÅU, ÖFU
Teknologie kandidatexamen (Arkitektur) Bachelor of (Architecture) AU, TU, UU
Arkitektexamen Master of Science (Architecture) AU, TU, UU
Diplomingenjörsexamen Master of Science (Technology) AU, JU, LUT, TU, UU, VU, ÅA, ÅU, ÖFU
Landskapsarkitektexamen Master of Science (Landscape Architecture) AU
Teknologie licentiatexamen Licentiate of Science (Technology) AU, JU, LUT, TU, UU, VU, ÅA, ÅU, ÖFU
Teknologie licentiatexamen Licentiate of Science (Architecture) AU, TU, UU
Teknologie doktorsexamen Doctor of Science (Technology) AU, JU, LUT, TU, UU, VU, ÅA, ÅU, ÖFU
Teknologie doktorsexamen (Arkitektur) Doctor of Science (Architecture) AU, TU, UU
TEOLOGISKA
Teologie kandidatexamen Bachelor of Theology HU, ÅA, ÖFU
Teologie magisterexamen Master of Theology HU, ÅA, ÖFU
Teologie licentiatexamen Licentiate of Theology HU, ÅA, ÖFU
Teologie doktorsexamen Doctor of Theology HU, ÅA, ÖFU
VETERINÄRMEDICINSKA
Veterinärmedicine kandidatexamen Bachelor of Veterinary Medicine HU
Veterinärmedicine licentiatexamen Licentiate of Veterinary Medicine HU
Veterinärmedicine doktorsexamen Doctor of Veterinary Medicine HU

1endast forstvetenskapliga området

2endast forstvetenskapliga området

3endast forstvetenskapliga området

4endast forstvetenskapliga området

Filosofie doktorsexamen (Doctor of Philosophy) kan avläggas inom vetenskaplig påbyggnadsutbildning vid Aalto-universitetet, Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet, Lapplands universitet, Svenska handelshögskolan, Tammerfors universitet, Uleåborgs universitet, Vasa universitet, Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT, Åbo Akademi, Åbo universitet och Östra Finlands universitet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.