4/2022

Helsingfors den 7 januari 2022

Lag om ändring av 3 kap. 8 § i sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 3 kap. 8 § 2 mom., sådant det lyder i lag 225/2021, som följer:

3 kap.

Ersättningar för vård och undersökningar

8 §
Ersättningstaxan för vaccinering med ett vaccin som används för att skydda mot sjukdomen covid-19

Ersättningstaxan är 16 euro. Om arvodet för vaccineringsåtgärden är större än ersättningstaxan, betalas i ersättning det belopp som anges i ersättningstaxan. Om arvodet är mindre än ersättningstaxan, betalas i ersättning beloppet av arvodet.


Denna lag träder i kraft den 10 januari 2022. Den tillämpas på ersättning för vaccineringsåtgärder som utförts den 1 januari 2022 eller därefter.

RP 235/2021
ShUB 38/2021
RSv 233/2021

Helsingfors den 7 januari 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.