Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

3/2022

Helsingfors den 5 januari 2022

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om temporära undantag i fråga om den nationella tillämpningen av EU:s digitala covidintyg

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om temporära undantag i fråga om den nationella tillämpningen av EU:s digitala covidintyg (1297/2021) 1 §, sådana de lyder i förordningen 1373/2021, som följer:

1 §
Temporära undantag i fråga om den nationella tillämpningen av EU:s digitala covidintyg

De skyldigheter och restriktioner som meddelats i beslut som avses i 58 och 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) gäller, med avvikelse från vad som föreskrivs i 58 i § 3 mom. i den lagen, berörda offentliga tillställningar, utrymmen och verksamheter oberoende av om verksamhetsutövaren kräver att EU:s digitala covidintyg som avses i 1 mom. i den paragrafen visas upp.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas på skyldigheter och restriktioner som gäller området för Helsingfors och Nylands, Egentliga Finlands, Satakunta, Centrala Tavastlands, Birkalands, Päijänne-Tavastlands, Kymmenedalens, Södra Karelens, Södra Savolax, Östra Savolax, Norra Savolax, Norra Karelens, Mellersta Finlands, Vasa, Syd-Österbottens, Mellersta Österbottens, Norra Österbottens, Länsi-Pohja och Lapplands sjukvårdsdistrikt samt landskapet Åland.


Denna förordning träder i kraft den 7 januari 2022.

Helsingfors den 5 januari 2022

Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Thomas Blomqvist

Avdelningschef
Taneli Puumalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.