Ursprungliga författningar: 2021

50/2021
Lag om ändring av 27 § i lagen om bekämpning av skogsskador
49/2021
Lag om ändring av 56 § i lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål
48/2021
Lag om ändring av 46 och 51 § i lagen om mätning av virke
47/2021
Lag om ändring av 54 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd
46/2021
Lag om ändring av 90 § i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter
45/2021
Lag om ändring av 20 § i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske
44/2021
Lag om ändring av 48 § i lagen om växtskyddsmedel
43/2021
Lag om ändring av 14 a § i lagen om ersättande av skador som drabbat renhushållningen
42/2021
Lag om ändring av 31 § i viltförvaltningslagen
41/2021
Lag om ändring av 115 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar
40/2021
Lag om ändring av 33 § i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs
39/2021
Lag om ändring av lagen om hantering av översvämningsrisker
38/2021
Lag om ändring av 45 § i lagen om växtförädlarrätt
37/2021
Lag om ändring av 35 § i veterinärvårdslagen
36/2021
Lag om ändring av 47 § i viltskadelagen
35/2021
Lag om ändring av 67 § i lagen om strukturstöd till jordbruket
34/2021
Lag om ändring av 57 § i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
33/2021
Lag om ändring av 41 § i lagen om gödselfabrikat
32/2021
Lag om ändring av 47 a § i lagen om samfällda skogar
31/2021
Lag om ändring av 29 § i lagen om handel med skogsodlingsmaterial
30/2021
Lag om ändring av 22 § i lagen om bekämpning av flyghavre
29/2021
Lag om ändring av 39 § i lagen om utövning av veterinäryrket
28/2021
Lag om ändring av 58 § i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
27/2021
Lag om ändring av 7 § i lagen om verkställighet av ett identifierings- och meddelandesystem inom Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik
26/2021
Lag om ändring av 27 § i lagen om stödjande av grundtorrläggning
25/2021
Lag om ändring av 23 § i skogslagen
24/2021
Lag om ändring av 51 § i djurskyddslagen
23/2021
Lag om ändring av skoltlagen
22/2021
Lag om ändring av 37 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
21/2021
Lag om ändring av 44 och 45 § i renskötsellagen
20/2021
Lag om ändring av 23 § i lagen om avträdelsepension
19/2021
Lag om ändring av 3 a § i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond
18/2021
Miljöministeriets meddelande om förordningar gällande typgodkännande av byggprodukter avsedda för vatteninstallationer och för avloppsinstallationer i byggnader
17/2021
Lag om ändring av lagen om införande av lagstiftningen om ett bostadsdatasystem
16/2021
Lag om ändring av 28 kap. 1 § i lagen om bostadsaktiebolag
15/2021
Lag om ändring av 25 § i lagen om ett bostadsdatasystem
14/2021
Lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen
13/2021
Statsrådets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i renskötselförordningen
12/2021
Statsrådets förordning om renskadenämnden
11/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet
10/2021
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om delegationen för animalieproduktionsdjurens välbefinnande
9/2021
Utrikesministeriets förordning om överenskommelsen med Zambia om överföring av besittningsrätten till fastighet nummer F/377A/28/A1/B i Lusaka
8/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om arbetsfördelning och centralisering av vissa uppgifter inom den specialiserade sjukvården
7/2021
Statsrådets förordning ingående av förbindelser som gäller ersättning för djurens välbefinnande 2021
6/2021
Statsrådets förordning om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen
5/2021
Statsrådets förordning om understöd åren 2020−2025 till klimatåtgärder inom markanvändningssektorn och om det anslag som anvisats för detta ändamål
4/2021
Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang
3/2021
Skatteförvaltningens beslut om beräkningen av räntetid
2/2021
Skatteförvaltningens beslut om användning av inbetalningar och återbäringar till betalning av skatter
1/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering och registrering av hundar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.