Ursprungliga författningar: 2021

1350/2021
Lag om ändring av 11 kap. 3 § i sjukförsäkringslagen
1349/2021
Lag om ändring av 78 § i lagen om sjömanspensioner
1348/2021
Lag om ändring av 85 § i pensionslagen för den offentliga sektorn
1347/2021
Lag om ändring av 70 § i lagen om pension för arbetstagare
1346/2021
Lag om ändring av 11 § i lagen om företagshälsovård
1345/2021
Lag om ändring av 49 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen
1344/2021
Lag om ändring av 12 kap. 3 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
1343/2021
Lag om ändring av 3 § i lagen om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen
1342/2021
Lag om ändring av 2 och 9 § i personalfondslagen
1341/2021
Lag om ändring av 9 § i lagen om studieledighet
1340/2021
Lag om ändring av 8 kap. 11 § i lagen om sjöarbetsavtal
1339/2021
Lag om ändring av 7 kap. 13 § i arbetsavtalslagen
1338/2021
Lag om ändring av lagen om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag
1337/2021
Lag om ändring av 4 och 21 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet
1336/2021
Lag om ändring av 7 och 8 § i lagen om arbetsrådet och om vissa tillstånd till undantag inom arbetarskyddet
1335/2021
Lag om ändring av lagen om samarbetsombudsmannen
1334/2021
Lag om ändring av lagen om arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska kooperativa föreningar
1333/2021
Samarbetslag
1332/2021
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M342 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
1331/2021
Lag om ändring av lagen om verkställighet av böter
1330/2021
Lag om ekologisk produktion
1329/2021
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 4 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
1328/2021
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 4 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
1327/2021
Lag om ändring av luftfartslagen
1326/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Enheten för hälso- och sjukvård för fångar
1325/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på järv som sker med stöd av dispens under jaktåret 2021–2022
1324/2021
Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av atomansvarighetslagen, en lag om ändring av atomansvarighetslagen och en lag om ändring av en lag om ändring av atomansvarighetslagen
1323/2021
Statsrådets förordning om det i Paris den 12 februari 2004 upprättade protokollet om ändring av den i Bryssel den 31 januari 1963 ingångna konventionen utgörande tillägg till Pariskonventionen av den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område
1322/2021
Statsrådets förordning om det i Paris den 12 februari 2004 upprättade protokollet om ändring av Pariskonventionen av den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område
1321/2021
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 3 § i republikens presidents förordning om ikraftträdande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen
1320/2021
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 3 § i republikens presidents förordning om ikraftträdande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser Aruba samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen
1319/2021
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om upphävande av 4 § 4 mom. och 5 § 2 mom. i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning
1318/2021
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Turks- och Caicos-öarna om beskattning av inkomster från sparande
1317/2021
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Montserrat om beskattning av inkomster från sparande
1316/2021
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Isle of Man om beskattning av inkomster från sparande
1315/2021
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Jersey om beskattning av inkomster från sparande
1314/2021
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Guernsey om beskattning av inkomster från sparande
1313/2021
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Caymanöarna om beskattning av inkomster från sparande
1312/2021
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Brittiska Jungfruöarna om beskattning av inkomster från sparande
1311/2021
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar
1310/2021
Lag om ändring av lagen om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar
1309/2021
Lag om ändring av 16 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen
1308/2021
Lag om ändring av 16 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
1307/2021
Lag om ändring av 8 kap. i strafflagen
1306/2021
Lag om ändring av lagen om verkställighet av kombinationsstraff
1305/2021
Lag om ändring av lagen om övervakad frihet på prov
1304/2021
Lag om ändring av lagen om verkställighet av samhällspåföljder
1303/2021
Lag om ändring av häktningslagen
1302/2021
Lag om ändring av fängelselagen
1301/2021
Lag om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.