1226/2021

Helsingfors den 22 december 2021

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om investeringstjänster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ändring av lagen om investeringstjänster (939/2021) 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer:

Denna lag träder i kraft den 28 februari 2022. Bestämmelserna i 1 kap. 2 § 1 mom. 5 och 6 punkten träder dock i kraft redan den 1 januari 2022.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 222/2021
EkUB 39/2021
RSv 224/2021
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/1504 (32020L1504); EUT L 347, 20.10.2020, s. 50

Helsingfors den 22 december 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.