1210/2021

Riksdagens beslut om upphävande av 15 § i riksdagens arbetsordning

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som anges i 52 § 1 mom. i grundlagen, föreskrivs:

1 §

Genom detta beslut av riksdagen upphävs 15 § i riksdagens arbetsordning (40/2000).

2 §

Detta beslut av riksdagen träder i kraft den 1 januari 2022.

TKF 3/2021 rd
GrUB 15/2021 rd
RSk 49/2021 rd

Helsingfors 20.12.2021

På riksdagens vägnar


Anu Vehviläinen talman


Timo Tuovinen generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.