1173/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Lag om ändring av 10 § i fordonsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fordonsskattelagen (1281/2003) 10 § 4 mom., sådant det lyder i lag 571/2018, som följer:

10 §
Grundskatt

Om ett fordon som avses i 1 mom. utnyttjar enbart el eller väte som drivkraft, är grundskatten det lägsta skattebeloppet enligt den skattetabell som ska tillämpas på bilen. Om en sådan bil har tagits i bruk första gången den 1 oktober 2021 eller därefter, är grundskattens belopp per dag dock skattetabellens lägsta skattebelopp förhöjt med 17,80 cent.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

Skattebeloppet per dag beräknas till och med den 30 september 2023 enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

RP 176/2021
FiUB 23/2021
RSv 190/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.