1159/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Lag om ändring av 12 och 20 § i lagen om sammankomster

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 12 § i lagen om sammankomster (530/1999) ett nytt 2 mom., i stället för det 2 mom. som upphävts genom lag 824/2002, och till 20 § ett nytt 2 mom. som följer:

12 §
Ordnande av offentliga tillställningar

De aktörer som deltar i ordnandet av sådana offentliga tillställningar som avses i Europarådets konvention om en integrerad strategi för trygghet, säkerhet och service vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang (CETS nr. 218) ska utarbeta beredskaps- och krisplaner som involverar flera organ och som ska testas och förbättras i samband med regelbundna gemensamma övningar.

20 §
Polisens anvisningar och föreskrifter

Polisen kan dessutom meddela anvisningar och föreskrifter om inledande, övervakning och godkännande av sådana övningar som avses i 12 § 2 mom.


Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

RP 45/2021
FvUB 12/2021
RSv 129/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Krista Mikkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.