1143/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Lag om ändring av 73 d § i mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i mervärdesskattelagen (1501/1993) 73 d § 4 punkten, sådan den lyder i lag 1312/2007, som följer:

73 d §

En sådan intressegemenskap som avses i 73 c § 2 mom. 1 punkten anses föreligga, om


4) köparen är en näringsidkare i en sådan intressegemenskap med säljaren som avses i 31 § 4 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), ellerDenna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 188/2021
FiUB 28/2021
RSv 197/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.