1130/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i lotteriskattelagen (552/1992) 4 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1315/2011, som följer:

4 §
Skattegrunden och skattesatsen

Lotteriskatten för ett lotteri som anordnas med ensamrätt är 3,4 procent av avkastningen 2022 och 5,0 procent av avkastningen 2023.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till utgången av 2023.

RP 145/2021
RP 218/2021
FiUB 26/2021
RSv 198/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.