1127/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2022 till de enskilda kommunerna

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 14 § 1 mom. i lagen om skatteredovisning (532/1998), sådant momentet lyder i lag 655/2015:

1 §
Tillämpningsområde

Vid redovisningen av samfundsskatt ska de enskilda kommunernas utdelning för skatteåret 2022 enligt 13 § i lagen om skatteredovisning (532/1998) beräknas i enlighet med denna förordning.

2 §
Utdelningen för skatteåret 2022

Utdelningen enligt 13 § i lagen om skatteredovisning för skatteåret 2022 beräknas som medelvärdet av den totala utdelning som beräknats på basis av uppgifterna för skatteåren 2019 och 2020.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 22 december 2021.

Förordningen tillämpas första gången på den redovisning av samfundsskatt som görs i januari 2022.

Helsingfors den 16 december 2021

Finansminister
Annika Saarikko

Specialsakkunnig
Pertti Nieminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.