1059/2021

Helsingfors den 3.12.2021

Lag om ändring av 26 b § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009) 26 b § 4 mom., sådant det lyder i lag 253/2019, som följer:

26 b §
Besättningslista

Befälhavaren på ett fiskefartyg som används för kommersiellt fiske och där fiskeverksamhet bedrivs på basis av arbetsavtal ska lämna besättningslistans uppgifter i land före fartygets avgång eller omedelbart efter avgången. Uppgifterna ska lämnas till redaren eller, om redaren finns med på fartyget, till någon annan kontaktperson. På begäran ska redaren eller den andra kontaktpersonen lämna besättningslistans uppgifter till Gränsbevakningsväsendet.


Denna lag träder i kraft den 19 december 2021.

RP 196/2021
KoUB 25/2021
RSv 171/2021

Helsingfors den 3.12.2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.