1038/2021

Helsingfors den 25 november 2021

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning som krävs av yrkesutbildade personer och sakkunniga

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning som krävs av yrkesutbildade personer och sakkunniga (708/2013) 14 § 1 punkten,

ändras 8 § 5 mom. och 10 § 1 mom. 13 punkten och

fogas till förordningen en ny 13 a § som följer:

8 §
Uppföljning och främjande av arbetstagares möjligheter att klara sig i arbetet samt hänvisning till rehabilitering

Företagshälsovården ska samordna vård- och rehabiliteringsåtgärder som gäller arbetsförmåga och återgång till arbete samt följa upp och utvärdera hur åtgärderna genomförs och åtgärdernas effekter.

10 §
Innehållet i rådgivning och vägledning

Yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården ska ge råd, vägledning och respons till arbetsgivaren och arbetstagarna


13) om företagshälsovårdssamarbetet och ordnandet av en verksamhetspraxis för upprätthållande och uppföljning av arbetsförmågan, för tidigt stöd och för återgång till arbete.


13 a §
Fysioterapeuter inom företagshälsovården

En legitimerad fysioterapeut inom företagshälsovården ska ha behörighet som fysioterapeut. Dessutom ska fysioterapeuten ha slutfört utbildning i företagshälsovård som omfattar minst femton studiepoäng inom två år från det att han eller hon övergått till uppgifter inom företagshälsovården.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

Helsingfors den 25 november 2021

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Regeringssekreterare
Kaisu Ahtola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.