1033/2021

Helsingfors den 25 november 2021

Justitieministeriets förordning om skyddade belopp år 2022 vid utmätning av lön som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 kap. 48 § 3 mom. i utsökningsbalken (705/2007):

1 §

Gäldenärens skyddade belopp enligt 4 kap. 48 § 1 mom. i utsökningsbalken (705/2007) är för gäldenärens egen del 23,20 euro samt för make och egna och makens barn som gäldenären försörjer 8,34 euro.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till och med den 31 december 2022.

Genom denna förordning upphävs justitieministeriets förordning om skyddade belopp vid utmätning av lön som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen (806/2020).

Helsingfors den 25 november 2021

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Regeringsråd
Terhi Salmela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.