1014/2021

Helsingfors den 19 november 2021

Lag om ändring av 32 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 32 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lag 939/2014, ett nytt 4 mom. som följer:

32 §
Indragning av bostadsbidraget

Om det inte kan läggas fram utredning om bidragstagarens död, men det är sannolikt att bidragstagaren har avlidit genom drunkning, genom någon annan olycka eller av någon annan därmed jämförbar orsak, drar Folkpensionsanstalten in bostadsbidraget från ingången av den månad som följer på den dag som Folkpensionsanstalten, utifrån den anmälan om försvunnen person som gjorts till polisen eller utifrån annan motsvarande utredning, bedömer vara bidragstagarens sannolika dödsdag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 66/2021
ShUB 23/2021
RSv 133/2021

Helsingfors den 19 november 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.