970/2021

Helsingfors den 19 november 2021

Lag om ändring av 4 § i lagen om införande av lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 4 § i lagen om införande av lagen om pension för företagare (1273/2006), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lag 73/2016, ett nytt 4 mom. som följer:

4 §

Vad som i denna lag föreskrivs om försäkringskassor tillämpas efter det att lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor (946/2021) har trätt i kraft på pensionskassor som avses i den lagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 28/2021
ShUB 19/2021
RSv 123/2021

Helsingfors den 19 november 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.